Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę dokumentybudowlane.pl Natalia Cholewa z siedzibą w Knurowie (44-196) ul. Wiosenna 2, dla potrzeb wykonania Umowy o świadczenie Usług Informatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z korzystania z Usługi i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie.